Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament de Maó impulsa un nou sistema de Targetes Alimentàries

L'Equip de Govern ha activat aquesta iniciativa com a resposta a l'increment del nombre de famílies demandants d'aliments, que inclou un nou perfil d'usuaris, que es troben en una situació de pobresa sobrevinguda.

• Servirà per evitar l'estigmatització de les persones beneficiàries de la targeta, que podran escollir una gran diversitat d'aliments frescos.

• Es tracta d'un projecte pioner a Menorca, que es desenvoluparà durant els tres darrers mesos de l'any amb el repartiment de 25 targetes. Si la dinàmica resulta positiva, el sistema es podrà ampliar a nous usuaris.

Maó, 12 de novembre de 2020. Aquest dijous, dia 12 de novembre, l'Ajuntament de Maó ha presentat el nou projecte de Targetes Alimentàries. Es tracta d'un sistema pioner a Menorca per facilitar les ajudes alimentàries, i que funciona amb una targeta de dèbit d'un valor monetari definit pels Serveis Socials. Forma part del circuit d'ajudes socials municipals.

La iniciativa es desenvoluparà durant els tres darrers mesos de l'any amb el repartiment de 25 targetes. Si la dinàmica resulta positiva, el sistema es podrà ampliar a nous usuaris. S’habilita la compra de productes frescos i de primera necessitat a qualsevol establiment amb CNAE d'alimentació i s’incentiva l'ús als establiments de proximitat.

L’Ajuntament ha activat aquesta iniciativa com a resposta a l'increment del nombre de famílies demandants d'aliments, que inclou un nou perfil d'usuaris, que es troben en una situació de pobresa sobrevinguda. Aquest fet ha motivat a l'Equip de Govern municipal a implementar altres sistemes per a la cobertura de necessitats d'aliments, per tal de donar una resposta més equilibrada i integradora.

La finalitat principal del programa presentat avui és dotar d'una nova modalitat de pagament, més racional i eficient, a les ajudes d'alimentació municipals. Aquest nou sistema servirà, entre d'altres, per evitar l'estigmatització de les persones beneficiàries de la targeta, que la podran utilitzar de forma anònima i que podran escollir entre una gran diversitat d'aliments.

Així mateix, també permetrà un major control de l'ús d'aquestes ajudes alimentàries, que serà revisat, setmanalment, pels tècnics dels serveis socials municipals en col·laboració amb la Creu Roja. Les Targetes Alimentàries se sumen a les dues modalitats d'ajudes alimentàries municipals que ja funcionen actualment en aquest sentit. Es tracta d'un projecte pilot que es desenvoluparà durant els tres darrers mesos de l'any amb el repartiment de 25 targetes. Si la dinàmica resulta positiva, el sistema es podrà ampliar a nous usuaris.

Han participat en l'acte de presentació l'Alcalde de Maó, Héctor Pons, el Regidor de Serveis Socials, Gent Gran i Habitatge, Enric Mas, la Regidora de Cultura i Medi Ambient, Conxa Juanola, i el President de la Creu Roja de Maó, Arturo Bagur.

Cal recordar que, des que es va decretar l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Maó va ser la primera institució de Menorca en posar el marxa un Pla de Xoc municipal que, entre d’altres, tenia l’objectiu de donar la millor resposta possible en l’àmbit social.

Aquest pla ja ha permès un increment de les ajudes d’emergència en 200.000 euros, un increment del personal a la RGA, contractar un nou tècnic social per atendre les necessitats de les famílies, comptar amb 2 treballadors socials per agilitzar la tramitació d’ajudes i peticions, i augmentar les ajudes a les activitats socioeducatives, entre d’altres. Ara, es posa en marxa aquest nou sistema de targetes alimentàries per aliments frescos i productes bàsics, per millorar l’eficiència de les ajudes i desestigmatitzar els seus beneficiaris.

L’Alcalde de Maó, Héctor Pons, ha explicat que, “aquesta crisi ens obliga a mirar al futur amb una perspectiva especialment centrada amb la sostenibilitat des de tots els seus àmbits: econòmic, social, de la igualtat, de la utilització de recursos ambientals i, també, de l’alimentació”. Així mateix, Héctor Pons ha afirmat que “intentem que les mesures que anem prenent tinguin una transversalitat que permeti anar avançant en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”.

Per la seva part, el regidor Enric Mas s’ha mostrat satisfet pel fet que “Maó és el primer Ajuntament que posa en marxa un sistema com aquest, que permet dignificar i desestigmatitzar a les persones usuàries d’aquestes ajudes, que poden accedir, així, a productes frescos i de primera necessitat”.

Context:

La xarxa de distribució d'aliments que formen els Bancs d'Aliments a Maó, distribueix principalment productes no frescos del programa d'excedents europeus (FESBAL). A Maó hi ha, principalment, tres entitats que distribueixen aliments: Creu Roja, Caritas i Església Evangèlica.

L'any 2019, l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament Maó va atendre al voltant de 400 famílies. Un 40,26% de les ajudes d'emergència social tramitades als Serveis Socials municipals, van ser per manutenció. Aquest 2020, l’Ajuntament ja ha atès a prop de 600 famílies, amb ajudes de diferents tipus.

Objectius del sistema de Targetes Alimentàries

Generals:

• Garantir l'accés a aliment fresc i altres productes de necessitat bàsica (higiene personal, bolquers, farmàcia, etc) a persones que es troben en situació de pobresa o vulnerabilitat social per tal de garantir una alimentació de qualitat, equilibrada i saludable.

• Millorar la gestió local de les polítiques de distribució d'ajuts econòmics per l'alimentació de productes frescs i altres de primera necessitat, que s'atorguen a persones vulnerables.• Desenvolupar estratègies d'atenció a les necessitats alimentàries que evitin al màxim l'estigmatització dels beneficiaris.

• Garantir els drets bàsics i humans des de promoció de polítiques de foment de l'autonomia, la promoció i la corresponsabilitat de les persones.

Específics:

? Augmentar la capacitat d'administració de la persona usuària.

? Adaptar la compra a les necessitats de la persona o unitat familiar.

? Donar dignitat a la persona donant l'oportunitat d'escollir els establiments.

? Reduir l'estigmatització d'altres tipus de prestacions.

? Foment de l'economia local i suport al petit i mitjà comerç de proximitat.

? Simplificació administrativa que facilita i millora en l'atenció a la ciutadania.


Metodologia:

1. Formació prèvia a les persones beneficiàries.
2. Firma de les condicions d'utilització de la targeta.
3. Entrega de la targeta amb l'import acordat en el pla de treball.
4. Activació de la targeta.
5. S'habilita la compra de productes de primera necessitat a qualsevol establiment amb CNAE d'alimentació.
6. S'incentiva l'ús als establiments de proximitat.
7. Revisió setmanal de l'ús de la targeta, per part de Serveis Socials i Creu Roja.
8. Entrega de justificants per acreditar l'ús dels diners atorgats per l'Ajuntament.
9. Règim sancionador.

Persones destinatàries del sistema de Targetes Alimentàries:

Persones i famílies usuàries de Serveis Socials, valorades pel personal tècnic de l'àrea, en base a un pla de feina. Cal recordar que poden ser persones usuàries totes aquelles que ho necessitin, amb la certificació dels Serveis Socials. Es prioritzarà a les famílies amb menors a càrrec seu.

No podran utilitzar aquest nou sistema les persones amb circumstàncies personals, socials i/o familiars que dificulten la correcta gestió d'aquesta. En aquests casos, si es compleixen els requisits per rebre l'ajuda alimentària, s'optarà per un dels sistemes tradicionals.


Imports de les Targetes Alimentàries:

Els imports variaran en funció dels membres de la unitat familiar segons el quadre adjunt. Pel càlcul de les quanties s'ha tingut en compte les Bases que regeixen la concessió d'ajudes econòmiques i individuals de l'Ajuntament de Maó, amb la col·laboració de la Conselleria de Benestar social del CIM i la resta d'ajuntaments de l'illa, a través del conveni pel Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsiques.

Membres unitat familiar €/mes
1 persona 157
2 persones (+ 30%) 204
3 persones (+ 20%) 245
4 persones (+ 10%) 270
5 persones (+ 10%) 297
6 persones (+ 10%) 327


Imatge