Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

07/08/2019
El BOIB núm. 107, del dia 3 d’agost de 2019, publica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes de l’any 2019 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017).
 

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2019 DE LES AJUDES ARRU

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2019 DE LES AJUDES ARRU (ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES DE MAÓ) DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ (BOIB NÚM. 107 DEL 3 D’AGOST DE 2019)
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11028/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

El BOIB núm. 107, del dia 3 d’agost de 2019, publica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes de l’any 2019 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017).

Les característiques principals de la citada ajuda són les següents:

1. Pressupost total de 352.015,78 euros
2. La subvenció és el 35 % del pressupost de l’actuació, amb un màxim d’onze mil euros --11.000 €-- per habitatge
3. Inici del període de presentació de sol·licituds: 3.08.2019
4. Final del període de presentació de sol·licituds: 3.09.2019
5. Actuacions subvencionables: obres de conservació i rehabilitació d'habitatges (en edificis plurifamiliars o en habitatges unifamiliars)
6. Àmbit: zona ARRU - Maó
7. Es poden presentar a la convocatòria totes aquelles obres iniciades a partir del dia 30 de desembre del 2014, que hauran d’estar finalitzades en data 31.12.2019)
8. També es poden presentar a la convocatòria obres ja finalitzades.

Tota aquesta informació també es troba disponible a la pàgina web de l'Ajuntament de Maó, http://www.ajmao.org.

Maó, 5 d’agost de 2019
 

Tornar