Buscar
     
 

Servei d'Hisenda i Economia

Servei a la ciutadania

Principal objectiu i compromís de qualitat

  • El principal objectiu i compromís és facilitar al contribuent el compliment de les seves obligacions fiscals i informar-lo --com més àmpliament millor-- no només dels seus deures com a contribuent, sinó també dels beneficis que li puguin correspondre.
  • El Servei d’Atenció Tributària actua amb estricta subjecció al que estableixen les lleis, les normes reguladores de la hisenda municipal i les ordenances fiscals aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Maó. Treballam per proporcionar a la persona usuària --i en qualsevol moment-- un tracte respectuós, amable i cordial, oferint-li una resposta idònia a la seva consulta i tractant de finalitzar, en la mesura que sigui possible, la seva actuació davant l'Administració; o, si no hi ha aquesta possibilitat, intentam orientar-la i dirigir-la en el seu procés. Actuam d’acord amb el compliment dels terminis legals dels procediments de liquidació, gestió, inspecció i resolució de reclamacions i recursos.
  • Estem treballant en tot moment per facilitar les gestions a la ciutadania mitjançant les noves tecnologies, amb el desenvolupament d'un lloc web interactiu que estalviï desplaçaments i compareixences a les dependències municipals. Continuam potenciant els serveis d'atenció telefònica i d’atenció personal.

Funcions

1. Gestió dels ingressos municipals
2. Gestió d'ocupació de la via pública


Comprèn les següents actuacions

- Gestió, liquidació i inspecció dels ingressos tributaris municipals
- Gestió, liquidació i comprovació d'ingressos patrimonials i altres de caràcter no tributari
- Resolució de recursos i reclamacions en via administrativa
- Proposta i tramitació d'ordenances fiscals
- Autorització, liquidació, control i inspecció de les activitats a la via pública, i gestió de l'ús publicitari a les parcel·les de titularitat municipal

Tornar
 
 
   
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia
 
Ajuntament de Maó
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar