Buscar
     
 

Economia 
Activitat infrastructures comunes
Activitat permanent innòcua
Activitat permanent major
Activitat permanent menor
Alta domiciliació bancària
Autoliquidació de taxes i tributs
Autorització d'activitat no permanent
Autorització de representació
Baixa domiciliació bancària
Bonificació 75% IVTM per a vehicles de més de 25 anys
Bonificació 75% IVTM per a vehicles elèctrics o mixtes
Bonificació de l' I.B.I per família nombrosa
Bonificació del I.B.I. per a habitatges de protecció oficial
Certificat de Pagament de rebuts
Certificat urbanístic
Comunicació d'inici d'obres per activitat (segons llei 7/2013) - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació prèvia d'inici d'obres - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació transmissió o canvi de titularitat d'un activitat
Declaració d'interès general
Devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Devolució part proporcional IVTM per baixa definitiva vehicle davant la DGT
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles històrics
Exempció pagament I.V.T.M. per a persones amb discapacitat
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles i maquinària agrícoles
Fraccionaments / ajornaments
Identificació del subjecte infractor
Informació urbanística
Instal·lació de rètols i tendals
Llicència d'activitat integrada permanent major, amb permís d'instal·lació (amb tramitació iniciada abans de 28-2-2014)
Llicència d'activitat integrada permanent menor, amb permís d'instal·lació (tramitació iniciada abans de 28-2-2014)
Llicència d'obres amb projecte
Llicència d'obres sense projecte
Llicència de primera utilització i devolució de fiança de residus
Llicència per a una xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió
Ocupació via pública
Pagament de deutes
Permís d'instal·lació i obres
Sistema especial de pagament Impost de béns immobles
Sistema especial de pagament Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud pròrroga pagament IIVTNU (Plusvàlua)
Suscripció d'avisos sms/correu electrònic
 
   
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia
 
Ajuntament de Maó
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar