Buscar
     
 

Empreses 
Activitat infrastructures comunes
Activitat permanent innòcua
Activitat permanent major
Activitat permanent menor
Alta com a creditor o modificació de dades bancàries
Alta domiciliació bancària
Alta impost de vehicles de tracció mecànica TRÀMIT ON LINE
Autoliquidació de taxes i tributs
Autorització d'activitat no permanent
Baixa domiciliació bancària
Bonificació 75% IVTM per a vehicles elèctrics o mixtes
Certificat per cèdula de carència
Certificat urbanístic
Comunicació d'inici d'obres per activitat (segons llei 7/2013) - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació de manteniment de façanes - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació prèvia d'inici d'obres - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació transmissió o canvi de titularitat d'un activitat
Consulta de rebuts
Consulta de registre d'entrades i sortides
Consulta i pagament de multes
Consulta les teves queixes i suggeriments
Declaració d'interès general
Devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles i maquinària agrícoles
Full de reclamacions i suggeriments de l'Oficina de Recaptació
Guals
Identificació del subjecte infractor
Informació urbanística
Instal·lació de rètols i tendals
Instància genèrica
Llicència d'activitat integrada permanent major, amb permís d'instal·lació (amb tramitació iniciada abans de 28-2-2014)
Llicència d'activitat integrada permanent menor, amb permís d'instal·lació (tramitació iniciada abans de 28-2-2014)
Llicència d'obres amb projecte
Llicència d'obres sense projecte
Llicència de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal de finques
Llicència de primera utilització i devolució de fiança de residus
Llicència per a una xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió
Ocupació via pública
Pagament de deutes
Permís d'instal·lació i obres
Presentació declaració IIVTNU (plusvàlua) per tràmit Registre Propietat
Pròrroga i renovació de llicència d'obres
Sol·licitud pròrroga pagament IIVTNU (Plusvàlua)
 
   
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia
 
Ajuntament de Maó
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar