Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

L’Ajuntament de Maó torna a prioritzar l’atenció social i les inversions de ciutat

Maó, 11 de gener de 2019

L’últim Ple municipal de l’Ajuntament de Maó, realitzat el passat mes de desembre, va dur a aprovació el que serà el darrer pressupost de l’actual mandat, un document que fixa els objectius de l’equip de govern per al 2019, i que referma el nostre compromís amb l’atenció social i amb les inversions relacionades amb la recuperació de les barriades i dels edificis en desús, així com amb la dinamització de l’economia local.

Per a l’any en curs, el consistori preveu un volum d’ingressos de 39.415.919 milions d’euros, i s’estableix una previsió de despesa de 36,87 milions d’euros, mentre l’endeutament públic es mantindrà en mínims històrics —cal recordar que ha passat dels 11,4 milions de l’any 2015 als 5,3 milions de finals de l’any 2018.

També cal assenyalar que l’Impost sobre béns immobles (IBI), com ja va passar l’any passat, no presenta cap variació del tipus impositiu de cara al 2019 i, per tant, no hi haurà canvis en el rebut dels contribuents.

Entre les inversions previstes, destaquen els 500.000 euros que l’Ajuntament aportarà a la conversió de la Sala Augusta en la nova seu del Conservatori de Menorca —l’import total de la inversió que rebrà Maó serà de 7,9 milions d’euros—, i els 200.000 euros destinats a la construcció d’un aparcament municipal soterrat a la nova residència geriàtrica de la zona dels quarters de Santiago —l’import total del projecte serà de prop de 10 milions d’euros. En tots dos casos, cal fer valer la feina feta per assolir el compromís de les altres administracions amb aquestes grans inversions.

Per altra banda, es destinaran 550.000 euros a inversions de caràcter mediambiental i sostenible, com els projectes per dotar de plaques fotovoltaiques diverses escoletes municipals, que se sumaran a les instal·lades recentment al Poliesportiu, a l’RGA i a l’escoleta Es Passerells, i 624.000 euros serviran per construir la planta desnitrificadora que permetrà millorar la qualitat de l’aigua al municipi.

Per blocs d’actuació, les partides de caràcter marcadament social suposaran una despesa de 12,02 milions d’euros (el 32,61% del pressupost) i les vinculades a la inversió, la despesa corrent, la dinamització de l’economia local i els programes ocupacionals pujaran a 14,7 milions (39,89%). Finalment, la seguretat ciutadana i la mobilitat implicaran una despesa de 3,95 milions d’euros (10,73%), i es destinaran 6,18 milions d’euros (16,77%) a l’administració i atenció a la ciutadania.

A més, aquest equip de govern continua fent feina per garantir les inversions provinents d’altres administracions que no figuren en el pressupost municipal, com els projectes de l’ascensor del parc Rochina, l’Escola d’Adults als quarters de Santiago, els nous habitatges socials de l’IBAVI, les reformes de l’IES Joan Ramis i Ramis i l’antic hospital Verge del Toro, o la futura rehabilitació de l’antic edifici de la SEAT.

I també hem de valorar positivament la continuïtat dels projectes del SOIB que s’han gestionat des de l’Ajuntament durant aquest mandat, que han implicat una inversió de 3,7 milions d’euros.

En definitiva, aquests pressupostos ens permeten assolir els principals objectius d’aquest mandat i ens apropen una mica més a l’objectiu de convertir Maó, d’aquí a quatre anys, en la ciutat que volem: una ciutat més viva, més sostenible i més justa.

Jordi Tutzó, tinent d’Alcaldia d’Hisenda de l’Ajuntament de Maó