Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Declaració de la urgència 
2.Modificació de crèdit (suplements de crèdit) del pressupost de l'exercici 2020, en aplicació del superàvit (Exp. E099202000001) 
3.Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per ocupació del domini públic, tarifa b, c i e (Exp. E031920200002) 
4.Donar compte al ple de cessament del regidor, el Sr. Llorenç Coll Pons (Exp. E0207202000001) 
5.Donar compte del Decret d'alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i del informe d'intervenció de data 31-03-20 (Exp. E0111202000001) (decret núm. 2020/HI2019/386) 
6.Donar compte dels decrets d'alcaldia: Aprovació d'incorporació de crèdits a l'exercici 2020. (Exp. E0104.2020.000001) (decret núm. 2020/HI2019/412) Aprovació de la modificació pressupostària (Exp. E09920200002) (decret núm 2020/HI2019/611)  
7.Informacions d'Alcaldia i grups municipals 

 
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia