Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Bonificació ICIO a l'IBISEC per les obres a l'IES Pasqual Calbó i Caldés (Exp. CP2017000203) 
4.Bonificació ICIO a l'IBISEC per les obres al CEIP Maria Lluïsa Serra (Exp. CP2017000125) 
5.Bonificació IBI 2018 a Campo San Carlos, SA per activitat d'especial interès (Exp. E01452017000733) 
6.Bonificació IBI 2018 a Orfeón Mahonés per activitat d'especial interès (Exp. E01452017000695) 
7.Bonificació IBI 2018 a la Sra. Águeda Massa Mir i altres per activitat d'especial interés (Exp. E01452018000064) 
8.Modificació de l'Ordenança que regula els horaris dels establiments d'oferta complementària, espectacles públics i activitats recreatives. Aprovació inicial (Exp. E05972018000003) 
9.Modificació de l'Ordenança reguladora de la protecció de l'atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions. Aprovació inicial (Exp. E05972018000004) 
10.Adhesió al Codi de bon govern local, patrocinat per la FEMP (Exp. E05892017000011) 
11.Reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Maó. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp. E06442017000002) 
12.Modificació de l'ús detallat de l'equipament comunitari de titularitat pública denominat "Quarter de Santiago", per incorporar-hi l'ús educatiu (Eq.Ed), l'ús sanitari i de serveis socials (Eq. S + Ss), i l'ús cívic, cultural i administratiu (Eq. C+C+A) del Pla general d'ordenació urbana de Maó. Aprovació definitiva (Exp. E0454201700001) 
13.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per recolzar i guardar les forces i cossos de seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de dret (Exp. SG3218MC0007) 
14.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la subvenció nominativa i/o conveni que inclogui una ajuda per al Club de Tir Olímpic (Exp. SG3218MC0008) 
15.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular perquè el veïnat del municipi de Maó es beneficiï de descomptes en el bus de Palma (Exp. SG3218MC0009) 
16.Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i Partit Socialista Obrer Espanyol amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2018 (Exp. SG3218MC00010) 
17.Precs i preguntes