Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 05/04/2017, d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa, del límit de deute, període mitjà de pagament i l'aplicació del superàvit resultant de la liquidació del Pressupost general de l'Ajuntament de Maó-Mahón de l'exercici 2016 (Exp.E05982017000025) 
4.Resolució de discrepància quant a l'objecció formulada pel Sr. interventor en relació a la nòmina de febrer de 2017, quant al pagament de productivitat extraordinària a la Policia Local 
5.Bonificació IBI 2017 a la Unión Deportiva Mahón (Exp. E01452016000259) 
6.Bonificació ICIO a l'IBISEC per les obres a l'IES Pasqual Calbó i Caldés (Exp. CP2017000103) 
7.Bonificació ICIO a l'IBISEC per les obres a l'IES Joan Ramis i Ramis (Exp. CP2017000109) 
8.Bonificació ICIO a l'IBISEC per les obres al CEIP Mare de Déu de Gràcia (CP20170000118) 
9.Nomenament de la Sra. Margarita Comas Camps com a Filla Il·lustre de la ciutat de Maó-Mahón (Exp. E04512017000001) 
10.Rectificació de l'Inventari municipal, exercici 2016 (Exp. SG3617IV00001) 
11.Festes locals 2018 (Exp. E05892017000008) 
12.Cessió gratuïta a la Creu Roja Espanyola de la parcel·la núm. 3, resultant de la divisió de la parcel·la EE-1 del polígon 1 del Pla parcial del passeig de Circumval·lació, que se segregarà de la finca registral núm. 13.767, referència cadastral 7959590FE0175N0001XU, situada al carrer Sínia Costabella, núm. 12, de Maó (Exp. CM2116CG0001) 
13.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la comercialització del port de Maó i a l'assistència a fires de creuers (Exp. SG3217MC0022) 
14.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a l'increment de producció pròpia al Teatre Principal de Maó (Exp. SG3217MC0023) 
15.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la seguretat sobre l'escenari del Teatre Principal de Maó (Exp. SG3217MC0024) 
16.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a l'ús oficial de les llengües a l'Ajuntament de Maó (Exp. SG3217MC0025) 
17.Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE relativa a la crisi de les persones refugiades (Exp. SG3217MC026) 
18.Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE relativa al suport al manifest per la reforma del sistema de finançament (Exp. SG3217MC0027) 
19.Precs i preguntes