Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Bonificació ICIO a l'IBSALUT per obres en el Centre de Salut Dalt Sant Joan, segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SH0011) 
4.Modificació de l'Ordenança general municipal de subvencions. Aprovació inicial (Exp. SG3616OR0001) 
5.Adhesió a l'Aliança Mar Blava (Exp. CM1415MA0103) 
6.Adhesió a la Red Española de Desarrollo Sostenible (Exp. CM1415MA0087) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la bonificació de les sancions de trànsit (SG3216MC0007) 
8.Precs i preguntes 

Tornar