Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Club Marítimo de Mahón, segons art. 4.7.b de l'ordenança reguladora d'aquest impost (SG4215SA0115) 
4.Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Orfeón Mahonés, segons art. 4.7.b de l'ordenança reguladora d'aquest impost (SG4215SA0120) 
5.Pressupost 2016. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva (Exp.: SG4015PT2016) 
6.Modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó-Mahón i Autoritat Portuària de Balears per a l'execució del projecte de millora d'accessos a la costa de ses Voltes, Maó-Mahón. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp.: SG3614CN0002) 
7.Modificació de la mutació demanial externa a favor d'Autoritat Portuària de Balears, de franja de sòl per a la millora d'accessos a la costa de ses Voltes, Maó-Mahón. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp. SG3614CN0003) 
8.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a l'estat de les banderes de l'edifici consistorial (SG3216MC0001) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a les festes nadalenques (SG3216MC0002) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la unitat d'Espanya (SG3216MC0003) 
11.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la circulació a l'entorn de pl. Conquesta (SG3216MC0004) 
12.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la cooficialitat del topònim de la ciutat en les dues llengües oficials (SG3216MC0005) 
13.Proposta que presenta el Grup Municipal de Ciudadanos de Menorca per realitzar una consulta sobre el topònim de la ciutat (SG3216MC0006) 
14.Precs i preguntes 

Tornar