Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Punt Únic: Aprovació de l'acta del sorteig de designació dels membres de les meses electorals de les eleccions a Corts Generals 2015, del dia 20 de desembre de 2015 

Tornar