Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Servei d'informació i assessorament hipotecari

Què és l'Oficina en matèria hipotecària?

És un servei gratuït de suport i assessorament en matèria d'execucions hipotecàries, adreçat a persones amb dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben en risc de perdre el seu domicili habitual .

L'objecte del Servei és el d'informar i assessorar les persones i famílies que es troben en alguna de les situacions que més endavant s'exposen, davant les entitats bancàries amb les quals han concertat un crèdit, i facilitar-los la informació necessària sobre les formes i possibilitats d'abordar les dificultats de pagament de la hipoteca del seu habitatge.

Aquest servei neix gràcies a l'acord de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Maó i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears ( ICAIB )

Atenció i contacte
 

  • L'atenció telefònica i presencial es prestarà al telèfon de l'àrea de Serveis Socials , 971356700 , de dilluns a divendres i en horari de 8.30 a 14.30 hores
  • L'adreça electrònica del Servei és serveihipoteca@ajmao.org


Qui pot accedir al Servei?

Seran destinatàries del Servei les persones residents en habitatges ubicats a la ciutat de Maó, persones propietàries d'un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent que es puguin veure afectades per situacions de risc residencial i que es trobin en alguna de les situacions descrites en el model de sol·licitud .

Com puc accedir al Servei ?

Mitjançant sol·licitud realitzada amb aquesta finalitat, registrada a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Maó .

Documents