Buscar
     
 

Servei d'ajuda a domicili (SAD)

Són un conjunt d’actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o manteniment de l’autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o social i promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència, contribuint així a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual, mitjançant l’adequada intervenció i suport de tipus personal, psicosocial, domèstic, educatiu i assistencial.
 

 • Orientació i assessorament a famílies
 • Servei d’ajuda a domicili
 • Servei de menjar a domicili
 • Servei de suport a la llar
 • Servei de suport social i educatiu a la família
 • Canvis posturals
 • Teleassistència domiciliària
 • Préstec de material tècnic
 • Condicionament de l’habitatge
 • Eliminació de barreres
 • Activitats d’acompanyament
 • Voluntariat del SAD
 • Tramitació de l’ajuda “A ca nostra”

El Roure

Programa dirigits a les famílies de persones usuàries del SAD (Servei d’Ajuda a Domicili).
 
Objectius del programa
 • Reforçar a la família com a grup social preferent en la cura de le seves persones grans.
 • Possibilitar un espai d’escolta a las persones cuidadores.
 • Tenir cura de la persona anciana en el seu propi context afectiu.
 • Implementar mesures de protecció a las persones cuidadores.
 • Proporcionar recursos que inclouen tot el sistema familiar, més enllà de la persona anciana..
 • Donar suport als/les treballadors/es familiars en la seva tasca diària. 

 

 

Tornar