Buscar
     
 

Ordenances Fiscals

 

1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (BOIB 160 del 20/12/2016)
2. IMPOST MUNICIPAL SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (BOIB 156 del 13/11/2014)
3. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA  (BOIB 161 del 21/11/2013)
4. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (BOIB 193 del 27/12/2011)
6. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES(BOIB 156 del 13/11/2014)
7. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS (BOIB 193 del 27/12/2011)
 8.TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I PER LA IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE (BOIB 193 del 27/12/2011)
9.TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM (BOIB 15 31/01/2013)
10. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS FÚNEBRES I SERVEIS EN ELS CEMENTERIS MUNICIPALS (BOIB 56 del 24/04/2014)
11. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS (BOIB 193 del 27/12/2011)
12. TAXES PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS CULTURALS I D'OCI (BOIB 191 del 31/12/2010)
13. TAXA PER ELS SERVEIS A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA (BOIB 193 del 27/12/2011)
14. TAXA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES  POTABLES, NOUS SUBMINISTRAMENTS I EXPANSIÓ DE LES XARXES (BOIB 14 del 29/01/2013)
15. TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I PISCINES MUNICIPALS (BOIB 111 del 08/08/2013)
16. TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL COMUNITARI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (BOIB 193 del 27/12/2011)
17. TAXA PER  L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC (BOIB 192 del 22/12/2012)
18. TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA(BOIB 161 del 21/11/2013)
19. TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS (BOIB 92 del 20/06/2012)
20. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS (BOIB 193 del 27/12/2011)
21. TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEIS D’ESCORXADOR
22. TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS (BOIB 193 del 27/12/2011)
23. PREU PÚBLIC PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES AL PÀRQUING DE S’ESPLANADA
24. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS
25. PREUS PÚBLICS REGULADORS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ESCOLES INFANTILS DE 0 A 3 ANYS (BOIB 66 del 09/05/2013)
26. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE CASAMENTS (BOIB 50 del 10/04/2012)
27. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER VISITES I ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS AL CENTRE D’ART I D’HISTÒRIA HERNANDEZ SANZ, A L’EDIFICI CA N’OLIVER (BOIB nº 60 de 15/05/2016)
 
Tornar
 
 
   
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia
 
Ajuntament de Maó
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar