Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Instal·lacions residus

La campanya Personatges Notícies i esdeveniments Guia Consells Dades Maó Instal·lacions residus Pregunta del mes Material i publicacions Contacte Facebook

  

Les deixalleries són instal·lacions que permeten deixar-hi aquells residus que, pel seu volum o característiques, no poden ser recollits pel servei de recollida convencional.

Una vegada són a la Deixalleria Muncipal, els seus responsables s’encarregaran de dur a terme la gestió adecuada de cada tipus diferent de residu; d’aquesta manera s’asseguren d’aplicar-los el millor tractament per reciclar-los o eliminar-los, segons cada cas.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.
 
Els pots buits —o amb contingut de vernís, pintura o dissolvents— són residus perillosos, que s’han de dur a la Deixalleria Municipal. Com que contenen substàncies perilloses, necessiten una gestió específica. Aquests residus són recollits i enviats a un gestor autoritzat de Vàlencia.

En aquest cas, s’aplica un petit recàrrec sobre aquests residus. Podeu consultar les tarifes a: http://www.riemenorca.org/Contingut.aspx?IdPub=8569&menu=Residus

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.
 
Les bateries són residus perillosos per a l’entorn i per a la salut humana. Per tant, els heu de dur a la Deixalleria, perquè requereixen una gestió específica. Una empresa menorquina les recull i les envia a un gestor autoritzat de la península.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.
 
A la Deixalleria, també hi trobareu un contenidor per a les piles, uns residus altament perillosos que s’han de gestionar de forma separada i específica. En aquest cas, són gestionades a través de la plataforma Ofipiles.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.

 
Aquells televisors, neveres, rentadores, etc., que ja no funcionen s’han de dur a la Deixalleria. Aquests residus són classificats i enviats a diferents gestors de la península.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.

 
Els residus voluminosos (matalassos, estores, mobles, etc.) s’han de dur a la Deixalleria, on disposen d’un contenidor per a aquests tipus de residus, una part dels quals es recupera a Menorca i l’altra, a la península.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.

 
Els olis vegetals emprats a casa també es poden dur a la Deixalleria, on disposen d’un contenidor específuc de recollida. Posteriorment, es duen a la planta de recepció de Menorca; allà són tractats abans d’enviar-los fora de l’illa, on serviran per elaborar biocombustibles.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.

 
Els residus provinents de la construcció i la demolició d’obres s’han de dur a la Deixalleria. Allà disposen d’un contenidor específic on dipositar aquest material, que és gestionat a Menorca. Tot el material recuperable es recicla; i el que no serveix va a parar a l’abocador de Milà.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.


 
Els pneumàtics emprats s’han de dur a la Deixalleria, on disposen d’una zona específica per deixar-los. Per als pneumàtics, hi ha habilitat un sistema integrat de gestió (Signus Ecovalor), que recull aquests residus i en fa la valorització energètica.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h. 
A la Deixalleria, hi podeu dur restes de poda domèstiques. Allà disposen d’un contenidor on les podem deixar. Es gestionen íntegrament a Menorca, a través de diferents gestors autoritzats que elaboren compost, un adob natural que s’utilitza en jardineria i agricultura.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.
 
Els tòners d’impressora i fotocopiadora es poden dur a la Deixalleria, on disposen d’un espai per recollir-los i emmagatzemar-los. Posteriorment, són enviats a un gestor autoritzat de la península, que en fa una correcta gestió.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.
 
Heu de dur a la Deixalleria els residus plàstics que no són envasos. Aquests residus es duen a un gestor autoritzat de l’illa.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.

 
A la Deixalleria també recullen les restes de fusta. Disposen d’un contenidor on les podem deixar. Són recollides per un gestor autoritzat. La fusta no tractada s’empra en el tractament de la poda i la resta es gestiona com a rebuig, a l’abocador.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.

 
Podeu dur a la Deixalleria aquells aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que ja no es puguin fer servir. Es classifiquen i es remeten a gestors autoritzats de la península, a través de la plataforma Ofiraee; ells s’encarreguen de fer-ne el tractament específic.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.


 
Les restes de ferralla i metalls s’han de dur a la Deixalleria, on podem dipositar aquests residus, que tindran una gestió específica. Una empresa menorquina els recull i els envia a un gestor autoritzat de la península.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.


 
Podeu dur a la Deixalleria Municipal tots aquells fluorescents i llums de vapor de mercuri que ja no vulgueu. Aquest tipus de residus són perillosos i poden perjudicar l’entorn i la salut de les persones; per tant, necessiten una gestió específica. Una vegada recollits i enviats a la península, són remesos a diferents gestors autoritzats, a través de la plataforma Ofiraee.

Recordau: La Deixalleria Municipal de Maó està situada a la carretera Me-14 aeroport, km 0,5. Obre de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00 h; i també els dimarts capvespre, de 15.00 a 18.00 h.

 
  ÀREA DE GESTIÓ DE MILÀ
A la planta de recollida separada arriben els camions que han recollit els envasos dels contenidors grocs.
 
 
Els envasos dipositats arriben fins a una cinta, on en fa la selecció manual dels diversos tipus de recipients: brics, llaunes d’acer, llaunes d’alumini, envasos de plàstic, etc.

L’alumini es separa mitjançant una màquina que funciona per corrents de Foucalt.
 
Aquí podeu observar els envasos, abans de ser classificats.
Els envasos plàstics són premsats, embalats i enviats a diferents recicladors de la Península, per via marítima. Els recicladors no sempre són els mateixos, van canviant periòdicament.
 
Els brics són separats, premsats i embalats, per enviar-los al reciclador corresponent. En aquest moment, els brics s’envien a l’empresa SA Industrias Celulosa Aragonesa, a Saragossa.

Dels brics, se’n fa un aglomerat que serveix, principalment, per construir mobiliari urbà; o bé es recuperen els diversos components per fer-los servir com a matèria primera.
Els envasos de plàstic són separats, premsats i embalats, per enviar-los al corresponent reciclador.

En el cas dels envasos de polietilè d'alta densitat el reciclador és Eslava plásticos SA, de València.

Després de ser reciclats, aquests envasos permeten fabricar bosses de plàstic, mobiliari urbà, roba sintètica o nous envasos.
En aquesta fotografia podeu observar com queden embalades les llaunes, abans de ser enviades a la Península al reciclador Jose Maria Ucin SA, Guipúzcoa.
Els plàstics tipus ‘mescla’ també són separats, premsats i embalats, per enviar-los al reciclador actual (Banales I SL, d’Alcalá de Guadaira).
Els plàstics de polietilè de baixa densitat són separats i embalats, abans de ser enviats al reciclador. Actualment s’envien al reciclador Plásticos Riaza SL, a Segovia.

Amb aquests residus es poden fer sacs i bosses plàstiques, plàstic per a hivernacles, juguetes, bòtils, etc.
 
El camió preparat amb el paper i el cartó embalats que viatjaran fins a la Penísula.
 
El paper i el cartó són premsats i enviats a un reciclador de la Penísula. Actualment el reciclador on s’envia és TMA, de Barcelona.

 
El polietilè tereftalat (PET) és present en els bòtils de plàstic.

A l’Àrea de Gestió de Milà se separen aquests residus, es premsen i s’embalen, com podeu veure a la fotografia, per enviar-los a un reciclador de la Península. Es tracta actualment de Clear Pet SL, a València.


 
L’entrada a la planta de tractament de voluminosos (que va resultar cremada fa poc) torna a estar plena de residus (rentadores, forns, sofàs, cadires, libres, roba, capses i un llarg etcètera...).

Us tornam a demanar per favor que no deixeu aquests residus aquí. Pensau que, just al costat, hi ha els centres de la Deixalleria i de Càritas, on els poden acollir perfectament.


 
Maó tenim 20 punts de recollida d'oli emprat. Així mateix, els grans productors disposen de gestors autoritzats, que en realitzen el servei de recollida de manera gratuïta.

Recordau que mai heu de deixar garrafes d'oli emprat a la via pública, perquè resulten molt perilloses en cas que vessin i, a més, són males de fet net. I també poden provocar accidents de trànsit.