Buscar
     
 

La Junta de Govern Local

És un òrgan municipal format per l’alcaldessa i els regidors electes que corresponguin (a Maó, en l’actualitat, la formen set persones, a més de la mateixa alcaldessa). La Junta de Govern Local es reuneix amb una freqüència setmanal. És l’òrgan decisori municipal en aquells temes que no són competència del Ple, de l’alcaldessa o dels tinents i tinentes d’Alcaldia i regidors/es amb delegacions. Els més habituals són: llicències d’obres, aprovació de plecs de condicions, aprovació d’adjudicacions, permisos d’obertura de locals, contractació de serveis, etc.

PRESIDENTA: 

  • Sra. Conxa Juanola Pons


VOCALS:

  • Sr. Héctor Pons Riudavets
  • Sra. Laia Obrador Pons
  • Sra. Dolores Antonio Florit
  • Sr. Jordi Tutzó Sans
  • Sr. Carlos Montes Vivancos
  • Sr. Rafael Muñoz Campos
  • Sra Isabel López ManchónACTES:

 

Tornar